Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin gửi tới quý Sứ Giả "Hướng dẫn nhận Tướng Hot Stony Mobi".

Bộ Thần Hy Lạp

Bộ tướng Thần Hy Lạp, quý Pháp Sư có thể sở hữu thông qua quay Vòng Quay Đặc Biệt.

Tên  Phẩm Chất
Nữ Thần Ghen Tuông Hera Huyền Thoại

Thần Biển Poseidon
Thần Sấm Sét Zeus
Nữ Thần Chiến Tranh Athena
Nữ Thần Sắc Đẹp Aphrodite


Bộ Tinh Linh Ấn Độ

Bộ Tinh Linh Ấn Độ sẽ xuất hiện tại các event (sự kiện) của game hoặc khi đạt các mốc VIP.

Tên  Phẩm Chất
Tinh linh Lửa Ifrit Huyền Thoại
Tinh linh nước Elaim
Tinh Linh Đất Gnoas
Tinh Linh Gió Sylai

Bộ Tam Quốc

Bộ Tinh Linh Ấn Độ sẽ xuất hiện tại các event (sự kiện) của game hoặc khi đạt các mốc VIP.

Tên  Phẩm Chất
Lưu Bị Độc Tôn

Tôn QUyền
Tào Tháo
Gia Cát Lượng 
Điêu Thuyền

Bộ tướng Thánh Thú quý Pháp Sư có thể thu thập thông qua Chinh Phạt Boss Guild.

Tên  Phẩm Chất
Chu Tước Độc Tôn
Thanh Long 
Bạch Hổ
Huyền Vũ
Kỳ Lân

Bộ Biệt Đội Thú Đánh Thuê

Tham gia phó bản Tinh Anh quý Pháp Sư có thể nhận được bộ Tướng Biệt Đội Thú Đánh Thuê.

Tên  Phẩm Chất
Voi Prank
Anh Hùng
Rùa Turbler
Heo Poig
Lạc Đà Carmen
Tê Giác Venom

Bộ Cổ Tích

Khi thực hiện Triệu Hồi Cao Cấp các Pháp Sư sẽ có cơ hội nhận được bộ tướng Cổ Tích

Tên  Phẩm Chất
Búp bê Onet Anh Hùng

Búp bê Janet
Búp bê Polo
Búp bê Bolo
Cô bé Alice
Thợ săn William
Sói già Gerrard

Bộ Ngự Lâm Quân

Khi thực hiện Triệu Hồi Cao Cấp các Pháp Sư sẽ có cơ hội nhận được bộ tướng Ngự Lâm Quân.

Tên  Phẩm Chất
Ngự lâm Athos
Anh Hùng

Ngự lâm Aramis
Ngự lâm Porthos

Chúc quý Pháp Sư có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony mobi.

Top