Bạch Hổ Ánh Sáng

Bạch Hổ Ánh Sáng

Bắt đầu: 0h 26/10 - 23h59 01/11/2016

Đại chiến boss GuilD

Mở boss Guild Bạch Hổ Ánh Sáng

Lưu ý: Nên sử dụng điểm Point trước khi kết thúc sự kiện.

Khiêu chiến Tinh Anh

Khai mở boss Tinh Anh Lạc Đà Carme  - Bản đồ Sa Mạc Tuyệt Vọng

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.

Top