Đăng nhập 7 ngày - Nhận ngay Ruby

Các Sứ Giả đăng nhập liên tiếp trong 7 ngày sẽ nhận ngay 100 Ruby.

Đăng nhập liên tục (ngày) Phần thưởng Ruby Phần thưởng vật phẩm
3 20 Thỏi Bạc*1
5 30 Thỏi Vàng *1
7 50 Thỏi Vàng*1

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái với Stony Mobi.

Top