Khai Mở Phó Bản Vương Tháp

- Phó bản Vương Tháp sẽ được khai mở vào 7h30 ngày 09/06/2016.

- Vượt qua các Tầng Tháp các Sứ Giả sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn.

Stony Mobi - game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc Hiện đại nhất

Chúc quý sử giả sẽ có thêm những trải nghiệm mới với Phó Bản Vương Tháp của Stony Mobi.

Top