Nạp Ruby - Nhận Tướng Sa Tăng

Bắt đầu: 0h 24/08 - 23h00 31/08/2016

Mốc Nạp Ruby Phần Thưởng
20 50 AP 1 Thẻ Càn Quét Giấy Phong Ấn Lam
50 100 AP 1 Thẻ Càn Quét Giấy Phong Ấn Lam
100 100 AP 10K Vàng 5 Thẻ Càn Quét
250 30K Vàng Đá Tướng 5 Sao
500 50K Vàng Tướng Sa Tăng

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top