Nạp Ruby - Quà như ý

Bắt đầu: 0h 27/07 - 23h00 02/08/2016

Mốc Nạp Phần Thưởng
20 Ruby 50 AP 10 000 Vàng Bạch Tuộc Đồng*1
50 Ruby 80 AP 25 000 Vàng Bạch Tuộc Đồng*1 Thỏi Bạc*1
200 Ruby 120 AP 25 000 Vàng Bạch Tuộc Bạc*1 Thỏi Vàng*1
500 Ruby 150 AP 62 500 Vàng Bạch Tuộc Bạc*1> Thỏi Bạc*1
1000 Ruby 200 AP 130 000 Vàng Bạch Tuộc Bạc*1 Thỏi Vàng*1

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top