Shop Hạn Giờ

Shop Hạn Giờ

Bắt đầu: 0h 28/9 - 23h59 04/10/2016

Tên vật phẩm/Tướng Số Lượng Giá (Ruby)
Tăng 100AP 10 9
100.000 Vàng 1 100
Gia Cát Lượng 1 2000

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top