Sứ Mệnh Chiến Đấu

Bắt đầu: 0h 07/09 - 23h59 12/09/2016

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Sứ Giả thực hiện đủ như điều kiện sẽ nhận các phần thưởng sau.

Nhiệm Vụ Điều Kiện Phần Thưởng
Thích Trứng Ngọc Vàng Nhận 50 Trứng Rồng Vàng Rồng Bay Vàng 4 Sao
Nhà Sưu Tập Vàng Hoàn thành Lò Nung Vàng 3 lần Thỏi Vàng X3
Vào Di Tích Ánh Sáng Hoàn thành Đường Tia Sáng 3 lần Nhân Tố Ánh Sáng X3
Xin Đừng Quên Dùng 300 Tướng để tăng cấp 50 Ruby
Thần Chiến Đấu Đấu thắng người khác 100 lần  150 Ruby
Nguyện Hi Sinh Dùng 150 Tướng để tăng cấp 50 000 Vàng

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top