Tích Lũy Nạp - Nhận Thưởng Lớn

Thời gian: 08h00 ngày 15/06/2016 - 23h59 ngày 21/06/2016.

Mốc NạpNhận Quà
10 Ruby 10 BP Bạch Tuộc Bạc *1
25 Ruby 50 AP Bạch Tuộc Bạc *2
50 Ruby Thẻ Càn Quét*5 Bạch Tuộc Bạc *3
Top