Tiêu Ruby - Quà Mê Ly

Bắt đầu: 0h 31/08 - 23h00 06/09/2016

Mốc Tiêu Ruby Phần Thưởng
100 Thể Lực (AP) x 50 Giấy Phong Ấn Lục
200 3 Thẻ Càn Quét 25 000 Vàng
300 5 Thẻ Càn Quét Thỏi Vàng

Lưu ý: Mốc Tiêu Ruby và Phần Thưởng sẽ được reset hàng ngày

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top