Tiêu Ruby Quà Mê Ly

Bắt đầu: 0h 03/08 - 23h00 09/08/2016

Mốc tiêu Ruby Phần Thưởng
99 50 AP Quyển Bùa Lam*1 Quyền Bùa Đỏ*1 Quyển Bùa Lục*1
199 100 AP 25 000 Vàng Thỏi Bạc*1
299 150 AP 25 000 Vàng Thỏi Vàng*1
399 150 AP 62 500 Vàng Thỏi Bạc*1
499 200 AP 130 000 Vàng Thỏi Vàng*1

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top