Triệu Hồi Đặc Biệt

Triệu Hồi Đặc Biệt

Thời gian: 0h ngày 28/09 - 23h59 ngày 04/10/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Đặc Biệt 199 Ruby" các sứ giả sẽ nhận được các Tướng 5 sao của bộ Tướng Thủy Hử.

Tướng
Võ Tòng
Lâm Xung
Lỗ Trí Thâm
Công Tôn Thắng
Hô Diên Chước

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top