Triệu Hồi Đặc Biệt

Triệu Hồi Đặc Biệt

Thời gian: 0h ngày 28/09 - 23h59 ngày 04/10/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Đặc Biệt 199 Ruby" các sứ giả sẽ nhận được các Tướng 5 sao của bộ Tướng Thủy Hử.

Tướng Sao
Võ Tòng 5
Lâm Xung 5
Lỗ Trí Thâm 5
Công Tôn Thắng 5
Hô Diên Chước 5

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top