Triệu Hồi Đại Thánh

Triệu Hồi Đại Thánh

Thời gian: 0h ngày 21/10 - 23h59 ngày 22/10/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Hiếm 11" các sứ giả sẽ có tỷ lệ nhận được các Tướng Hầu Vương Tôn Ngộ Không.

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top