Triệu Hồi Ngụy Vương

Triệu Hồi Ngụy Vương

Thời gian: 0h ngày 21/09 - 23h59 ngày 27/09/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Hiếm 11" các sứ giả sẽ có 50% tỷ lệ nhận được các Tướng Ngụy Vương Tào Tháo.

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top