Triệu Hồi Thần Tướng

Thời gian: 0h 24/08 - 23h 31/08/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Hiếm 11" các sứ giả sẽ có 50% nhận được các Tướng 5 sao của bộ Tướng Rồng.

Tướng Sao
Địa Long Hung Bạo  5
Rồng Nước Fred 5
Rồng Cổ Lacy 5
Thủ Lĩnh Rồng Lacy 5
Sấm Sét Cesar 5

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.

Top