Triệu Hồi Thần Tướng

Triệu Hồi Thần Tướng

Thời gian: 0h 02/11 - 23h59 08/11/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Hiếm 11" các Pháp Sư có cơ hội nhận được các Tướng của bộ Tây Du Ký.

Tên Tướng Sao 
Tôn Ngộ Không 5
Đường Tam Tạng 5
Trư Bát Giới 5
Sa Tăng 5
Ngưu Ma Vương 5

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.

Top