Triệu Hồi Thần Tướng

Thời gian: 0h 10/08 - 23h 16/08/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Hiếm 11" các sứ giả sẽ có 50% nhận được các Tướng 5 sao của bộ Tướng Thủy Hử Và Kim Dung.

Tướng Sao
Công Tử Hoa Long  5
Nữ Hiệp Hoàng Dung 5
Anh Hùng Kiều Phong 5
Ngọc Nữ Cô Long 5
Tây Cuồng Dương Quá 5

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.

Top