Triệu Hồi Tướng Kim Dung và Lưu Bị

Triệu Hồi Tướng Kim Dung và Lưu Bị

Thời gian: 0h 12/10 - 23h59 18/10/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Hiếm 11" các sứ giả sẽ  chắc chắn 100% nhận được một trong các Tướng của bộ Tướng Kim Dung + Lưu Bị.

Tên Tướng Sao 
Thần Điêu Đại Hiệp 5
Tiểu Long Nữ 5
Hoàng Dung 5
Giáo Chủ Hỏa Long 5
Lưu Bị 5

Chúc quý Sứ Giả có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.

Top