1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống Nhân Vật

Giới Thiệu

Khi tham gia Stony Mobi, bạn có thể hóa thân thành 1 trong 3 nhân vật chính là: Gizi, Alisa, Arashi

Mỗi nhân vật với mỗi tính cách khác nhau cũng như hệ thống kỹ năng - thuộc tính hệ khác nhau. 

Ngoài ra khi bạn tiến hành chọn cho mình 1 vị tướng làm đại diện, có thể theo bạn suốt cuộc hành trình bằng việc nâng cấp sức mạnh của chúng đạt tối đa

Gizi (hệ Hỏa)

Alisa (hệ Mộc)

Arashi (hệ Thủy)