1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tăng Rank Nhận Quà

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin gửi tới quý Sứ Giả sự kiện Tank Rank - Quà Long Lanh .

Stony mobi - Game chiến thuật Hàn Quốc thách thức trí tuệ

Tăng Rank - Quà Long Lanh

Mỗi lần tăng Rank các Sứ Giả sẽ nhận thêm được nhiều phần quà hấp dẫn:

Rank Phần Thưởng
Rank 5 Thỏi Đồng
Rank 6 Ngọc Đỏ, Ngọc Lam, Ngọc Lục
Rank 8 Tiểu Sâm Đỏ, Tiểu Sâm Lam, Tiểu Sâm Lục
Rank 9 50 Thể lực (AP), Giấy Phong Ấn Đỏ, Giấy Phong Ấn Lam, Giấy Phong Ấn Lục
Rank 10 Người tuyết Wilium 4 sao
Rank 12 25 000 Vàng
Rank 13 50 Thể lực (AP), Quyển Bùa Đỏ, Quyển Bùa Lam, Quyển Bùa Lục
Rank 15 25 Ruby
Rank 16 Thỏi Bạc, 10*thẻ càn quét
Rank 18 25 000 Vàng 
Rank 19 50 Thể lực (AP), Quyển Bùa Đỏ, Quyển Bùa Lam, Quyển Bùa Lục
Rank 20 Chooper 4 sao
Rank 21 Thỏi Bạc
Rank 23 25 000 Vàng
Rank 25 50 ruby, Quyển Bùa Đỏ, Quyển Bùa Lam, Quyển Bùa Lục
Rank 26 Thỏi Bạc
Rank 30 Cô bé Noel 4 sao
Rank 33 25 000 Vàng

Chúc các Sứ Giả có những phút giây thư giản thoải mái cùng Stony Mobi.