1900 561 558
( 2000đ/phút )

30 ngày nhận quà với tính năng Điểm danh

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin giới thiệu đến các sứ giả tính năng "Điểm Danh" Stony Mobi.

Tính năng "Điểm Danh" các sứ giả sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn qua từng ngày là liên tiếp trong 30  ngày.

Bước 1:

Chọn biểu tượng "Điểm Danh" tại phần "Mở Rộng" của trang chính Stony Mobi

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Bước 2:

Nhấn "Đồng Ý" để thực hiện tính năng "Điểm Danh" và nhận phần quà của ngày đăng nhập qua "Thư".

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Lưu ý: 

- Mỗi ngày các sứ giả chỉ được sử dụng tính năng "Điểm Danh"  một lần

- Khi sứ giá đạt VIP 5 sẽ nhận được gấp đôi phần thưởng Điểm Danh