1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chi Viện Guild

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin giới thiệu tính năng Chi Viện Guild.

Chi Viện Guild là tính năng giúp đỡ các bạn trong cùng 1 Guild. Và Tướng yêu cầu chi viện sẽ nhận được các nguyên liệu "Tăng Cấp" từ các bạn cùng Guild.

Các bước yêu cầu Chi Viện Guild

Bước 1:

Vào Guild và chọn tính năng "Chi Viện" .

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Bước 2:

Nhấn vào "Chọn"  và lựa chọn thẻ Tướng cần yêu cầu Chi Viện.

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Bước 3: 

Hoàn thành yêu cầu Chi Viện và chờ bạn bè trong Guild giúp đỡ.

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Lưu ý:

- Nguyên liệu Chi Viện thẻ Tướng tăng cấp sẽ bị mất.