1900 561 558
( 2000đ/phút )

Đặc Quyền VIP

Giới Thiệu

Stony Mobi có tổng cộng 8 cấp độ VIP, khi bạn tiến hành kích hoạt cấp độ VIP bằng cách nạp đủ các mốc Ruby tương ứng sẽ nhận được các đặc quyền VIP riêng biệt giúp cho quá trình chinh phục hành trình trở lên dễ dàng hơn

Cấp Độ

Cấp VIP Số Ruby cần nạp
1 25
2 100
3 300
4 600
5 1300
6 2800
7 5800
8 14800

Ưu Đãi

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

VIP 1

Vàng, EXP nhận được khi tham gia phó bản +1%

Tăng tốc độ Auto lên 1.5

VIP 2

Vàng, EXP nhận được khi tham gia phó bản +2%

Tăng tốc độ Auto lên 1.5

Khi thất bại có thể tiếp tục 2 lần

Tặng 10 thẻ càn quét mỗi ngày

VIP 3

Vàng, EXP nhận được khi tham gia phó bản +3%

Tăng tốc độ Auto lên 1.5

Khi thất bại có thể tiếp tục 3 lần

Tặng 15 thẻ càn quét mỗi ngày

Có thể mua trong Shop VIP

COST tăng vĩnh viễn +20

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

VIP 4

Vàng, EXP nhận được khi tham gia phó bản +4%

Tăng tốc độ Auto lên 1.5

Khi thất bại có thể tiếp tục 4 lần

Có thể mua trong Shop VIP

COST tăng vĩnh viễn +25

Tặng 20 thẻ càn quét mỗi ngày

VIP 5

Vàng, EXP nhận được khi tham gia phó bản +5%

Tăng tốc độ Auto lên 1.5

Khi thất bại có thể tiếp tục 5 lần

Có thể mua trong Shop VIP

COST tăng vĩnh viễn +30

Tặng 25 thẻ càn quét mỗi ngày

Quà đăng nhập mỗi ngày x2

VIP 6

Vàng, EXP nhận được khi tham gia phó bản +5%

Tỷ lệ rơi tướng khi tham gia phó bản +2%

Được quyền sử dụng càn quét 10 lần

Tăng tốc độ Auto lên 1.5

Khi thất bại có thể tiếp tục 7 lần

Có thể mua trong Shop VIP

COST tăng vĩnh viễn +35

Quà đăng nhập mỗi ngày x2

Tặng 30 thẻ càn quét mỗi ngày

VIP 7

Vàng, EXP nhận được khi tham gia phó bản +10%

Tỷ lệ rơi tướng khi tham gia phó bản +3%

Được quyền sử dụng càn quét 10 lần

Tăng tốc độ Auto lên 1.5

Khi thất bại có thể tiếp tục 8 lần

Có thể mua trong Shop VIP

COST tăng vĩnh viễn +40

Quà đăng nhập mỗi ngày x2

Tặng 35 thẻ càn quét mỗi ngày

VIP 8

Mua Ruby được hoàn trả 10%

Vàng, EXP nhận được khi tham gia phó bản +10%

Tỷ lệ rơi tướng khi tham gia phó bản +3%

Được quyền sử dụng càn quét 10 lần

Tăng tốc độ Auto lên 2.0

Khi thất bại có thể tiếp tục 8 lần

Có thể mua trong Shop VIP

COST tăng vĩnh viễn +40

Quà đăng nhập mỗi ngày x2

Tặng 40 thẻ càn quét mỗi ngày