1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ghép thẻ tướng

Stony Mobi - game mobile thẻ bài chiến thuật hiện đại nhất xin giới thiệu đến các sứ giả tính năng Ghép Tướng

Điều Kiện:

Để có thể tăng sao thẻ tướng thì đầu tiên bạn phải tiến hành tăng cấp thẻ tướng lên tối đa cũng như đột phá tới giới hạn sao đối với mỗi thẻ tướng.

Bước 1:

Chọn 2 Tướng có sao bằng nhau và có “Cường Hóa“ và “Tăng Cấp“ max

Stony Mobi - game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Bước 2:

Chọn 1 trong 2 tướng chuẩn bị ghép kích vào  “Ghép tướng“ để thực hiện chức năng

Stony Mobi - game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Bước 3: 

Chọn Tướng còn lại và nhấn vào nút "“Ghép tướng

Stony Mobi - game  mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Bước 4:

Chọn“Đồng Ý“ và thực hiện chức năng “Ghép tướng

Stony Mobi - game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Stony Mobi - game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Lưu ý

Khi tiến hành "“Ghép tướng“, tỉ lệ thành công là 100 %. Sau khi "“Ghép tướng“ thành công thì 2 thẻ tướng Stony dùng làm nguyên liệu sẽ biến mất và xuất hiện ngẫu nhiên 1 thẻ Tướng Stony Mobi có số sao cao hơn 1 so với thẻ Tướng nguyên liệu

Và đây là kết quả chúng ta sẽ nhận được thẻ tướng 5 sao từ việc tăng bậc 2 thẻ tướng 4 sao .

Với các chỉ số vượt trội hơn so với thẻ tướng cũ

Stony Mobi - game thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Alisa chúc bạn sẽ tăng cấp được nhiều thẻ tướng thật là mạnh để tiếp tục chinh phục các thử thách phía trước