1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống Guild

Stony Mobi - game mobile thẻ bài chiến thuật hiện đại nhất xin giới thiệu đến các sứ giả cách tạo Guild

Bước 1:

Ở giao diện chính chọn nút “Guild”.

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

Bước 2:

Nhấn vào nút “Tạo Guild” để thành lập Guild.

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

Đặt tên cho Guild tối đa 16 ký tự, sau đó bấm “Đồng ý” để tạo Guild

Lưu ý: Tạo Guild cần 10.000 Vàng

Thiết Lập

Ở giao diện Guild nhấp vào "Thiết lập" để cài đặt:

Thay đổi tên Guild

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

-Nhấp vào nút “Thay đổi

Stony Mobi - game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

-Nhập tên muốn thay đổi chọn "Đồng ý"

-Đổi tên Guild cần 100 Ruby

Quản lý Guild

Quản lý Guild

Trạng thái

-Công khai: người chơi có thể tự do ra vào Guild

-Xét duyệt: người chơi muốn vào Guild phải thông qua chủ Guild

Điều kiện

-Thiết lập điều kiện để vào Guild dựa trên Rank và điểm thành tích

Giải Tán

- Giải tán Guild khi chỉ có 1 mình chủ Guild.