1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay

Stony Mobi-Game Mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin được hương dẫn các sứ giả Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay.

Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay sẽ giúp các sứ giả bảo mật được tài khoản tốt hơn và có thể sử dụng tài khoản này tham gia trên các thiết bị khác.

Các bước Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay

Bước 1: 

Trong phần "Đăng Nhập" game các sứ giả hãy lựa chọn ô "Hỗ Trợ".

Stony Mobi-Game Mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Bước 2:

Các sứ giả chọn phần "Bảo Vệ Tài Khoản" và nhập gmail và mật khẩu vào phần bảo vệ.

Stony Mobi-Game Mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Lưu ý:

Sau khi hoàn tất các bước trên các sứ giả vui lòng vào gmail và kích hoạt đường link để "Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay" thành công bằng mail thành công nha.

Bước 3:

Để đăng nhập  lại hoặc đăng nhập vào thiết bị khác các sứ giả cũng kích vào ô "Hỗ Trợ" tại phần đăng nhập game nha, sau đó vào phần "Khôi Phục Tài Khoản" để tham gia game Stony MObi.

Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất