1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kỹ năng thẻ tướng

Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuậ Hàn Quốc hiện đại nhất xin giới thiệu các "Kỹ Năng" Tướng Stony Mobi.

Tổng Quan

Đối với mỗi thẻ tướng Stony, sẽ có 3 kỹ năng:

Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

1. Kỹ năng bị động:

Kỹ năng sẽ tự kích hoạt sau khi bị đối phương tấn công, kỹ năng có thể là: hồi máu, phản đòn, hay tự hồi sinh,...

Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

2. Kỹ năng đội trưởng:

Là kỹ năng bị động, chỉ có thể kích hoạt khi bạn sắp xếp tướng đó vào vị trí Đội trưởng. Mỗi thẻ tướng sẽ có kỹ năng khác nhau.

Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

3. Kỹ năng chủ động:

Là kỹ năng chủ động, khi thanh nộ khí (điểm MP đầy) thì có thể sử dụng.

Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Nâng cấp kỹ năng chủ động:

Kỹ năng chủ động có thể tiến hành nâng cấp bằng cách sử dụng Vàng. Kỹ năng cấp càng cao sẽ gây càng nhiều sát thương

Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuậ Hàn Quốc hiện đại nhất