1900 561 558
( 2000đ/phút )

Phó Bản Viễn Chinh

Stony Mobi - game mobile thẻ bài chiến thuật hiện đại nhất xin giới thiệu đến các sứ giả hệ thống phó bản Viễn Chinh

Vương Tháp

Bấm vào biểu tượng "Vương Tháp"

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

Trong Vương Tháp sẽ được chia thành 30 tầng, với độ khó tăng dần theo tầng và các phần thưởng vô cùng quý hiếm như Vàng, thẻ tướng, điểm CP ...

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

Thử Thách

Bấm vào biểu tượng "Thử Thách"

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

Ở Thử Thách bạn cũng có thể sử dụng vàng để mua buff hỗ trợ cho bản thân tăng thành tích của mình

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016

Lưu ý

Trong thời gian 5 phút, bạn phải cố gắng vượt được nhiều vòng nhất, tiêu diệt được nhiều thẻ tướng địch nhất để tích lũy điểm số cho mình

Stony game chiến thuật Hàn Quốc 2016