1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tăng Cấp Tướng

Tăng cấp tướng là một trong những tính năng quan trọng nhất của Stony Mobi. Điều kiện bắt buộc để tham gia tiến hóa, tăng sao thẻ tướng thì thẻ tướng của bạn phải đạt level tối đa

Alisa sẽ hướng dẫn cho bạn các bước để tiến hành Tăng cấp tướng 

Bước 1

Ở giao diện menu chính bấm vào biểu tượng "Stony" để tiến hành chọn thẻ tướng cần tăng cấp

Stony Mobi game thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhât 2016

Bước 2

Ở giao diện Stony, chọn tướng cần tăng cấp

Stony Mobi game thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất 2016

Bấm vào biểu tượng "Tăng Cấp" ở giao diện thẻ Tướng

Stony Mobi game thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất 2016

Bước 3

Chọn các thẻ tướng làm nguyên liệu thăng cấp, tối đa có thể chọn 12 thẻ tướng cho 1 lần tăng cấp

Stony Mobi game thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất 2016

Stony Mobi game thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất 2016

Sau khi tăng cấp, các chỉ số ATK, HP, DEF của thẻ tướng sẽ tăng. Ngoài ra bạn có thể tiếp tục tiến hành các tính năng khác như "Tăng Sao", "Ghép Tướng"

Stony Mobi game thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất 2016

Alisa chúc bạn sẽ nâng cấp tối đa các thẻ tướng mà mình sở hữu nhé.