1900 561 558
( 2000đ/phút )

07:00 - 09/06 Cập nhật tính năng Vương Tháp

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin cập nhật Tính Năng Mới Vương Tháp.

Các Sứ Giả Stony Mobi Thân Mến!

Ban Điều Hành Stony Mobi sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật tính năng game Vương Tháp.

Stony Mobi sẽ bảo trì từ 7h - 7h30 ngày 09/06/2016.

Nội dung bảo trì:

- Đóng tính năng Thử Thách.

- Mở tính năng Vương Tháp

Stony Mobi Game Mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Rất mong Sứ Giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ Stony Mobi.

← Danh Sách Nhân Vật