1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kết quả sự kiện: Đăng nhập 3 ngày nhận Lilith

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin thông báo tới các sứ giả kết quả sự kiện Đăng Nhập 3 Ngày Nhận Ngay Lilith

Đăng Nhập 3 Ngày Nhận Ngay Lilith

- Xin thông báo hiện nữ Tướng Lilith đã được đến các sứ giả tham giá đúng thể lệ sự kiện.

- Các sứ giả vui lòng kiểm tra lại phần quà gửi tới "Thư" trong game.

Lưu Ý:

- Khách hàng nào chưa nhận được vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ

- Thời gian tiếp nhận đến hết 23h59 ngày 10/06/2016. Sau thời gian này sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.

Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

← Danh Sách Nhân Vật