1900 561 558
( 2000đ/phút )

TOP Dũng Sĩ Diệt Rồng ngày 01/08 -02/08

Chúc mừng các Guild đã đạt danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Rồng - tiêu diệt boss Thủ Lĩnh Rồng Cổ Lacy nhiều nhất.

Các Dũng Sĩ trong các guild dưới đây vui lòng kiểm tra thư.

Guild Ruby Vàng Bạch Tuộc Bạc Bạch Tuộc Đồng
HADES 15 15 000 1
SGAnNhau 15 15 000 1
Blooder 15 15 000 1
WeAreOldMems 10 10 000 1
Aniki 10 10 000 1
Pold 10 10 000 1
Pikachu 10 5 000 1
FAMILYS 10 5 000 1
8549 10 5 000 1
StonyFamily 10 5 000 1

Chúc các Sứ Giả có những phút giây thử giãn thoải mái với Stony Mobi.

← Danh Sách Nhân Vật