1900 561 558
( 2000đ/phút )

Triệu Hồi Thần Tướng

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin được gửi tới quý Sứ Giả sự kiện Triệu Hồi Thần Tướng.

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Triệu Hồi Thần Tướng

Bắt Đầu: 8h ngày 01/07/2016

Kết thúc: 23h ngày 03/07/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Hiếm 11" các sứ giả sẽ chắc chắn nhận được một tướng 5 sao hoặc 6 sao.

Tướng Sao
Tia Chớp Recius  5
Cuồng Đao Recius 6
Bóng Tối Thức Tỉnh Obomi 5
Tinh Linh Vực Sâu 5
Tây Cuồng Dương Quá 5
Thần Điêu Đại Hiệp 6
Ngũ Hổ Tướng Lương Sơn 5
Song Tiên Hô Diên Chước 6
Ngưu Ma Vương 5
← Danh Sách Nhân Vật