Cập nhật phiên bản mới 1.0.5

Từ đến

Cập nhật Tướng Mới P.1

Sự kiện  | 


Stony mobi xin được gửi tới quý Pháp Sư một số cập nhật cho phiên bản mới 1.0.5

Phẩm Chất Tướng

Các Tướng sẽ được phân chia thành các phẩm chất khác nhau, phẩm chất càng cao sẽ có chỉ số cao và các phép thuật mạnh mẽ.

4 phẩm chất:

- Thường (Sao Vàng)

- Anh Hùng (Sao Lam)

- Độc Tôn (Sao Tím)

- Huyền Thoại (Sao Cam)

Cập Nhật Tướng Mới

Bộ Tam Quốc

Tôn Quyền
Lưu Bị
Tào Tháo
Gia Cát Lượng
Điêu Thuyền

Bộ Thần Hy Lạp

Nữ Thần Hera 
Thần Biển Poseidon
Thần Zues
Nữ Thần Athena
Nữ  Thần Aphrodite

Bộ Thánh Thú

Chu Tước
Huyền Vũ
Bạch Hổ
Thanh Long
Kỳ Lân

Bộ Tinh Linh Ấn Độ

Tinh Linh Lửa Ifrit
Tinh Linh Nước
Tinh Linh Đất Gnoas
Tinh Linh Gió Sylai

Chúc các Pháp Sư có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.