Cập nhật phiên bản mới 1.0.5

Từ đến

Phó Bản Tinh Anh

Sự kiện  | 


Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin gửi tới quý Pháp Sư cập nhật phiên bản mới 1.0.5

Phó Bản Tinh Anh

Voi Prank

Rùa Turbler

Heo Poig

Lạc Đà Carmen 

Tê Giác Venom