Chuỗi sự kiện Bạch Hổ Giáng Lâm

Từ đến

Đăng Nhập 7 ngày - Nhận ngay Kiều Phong

Sự kiện  | 


Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin gửi tới quý Sứ Giả sự kiện Đăng Nhập 7 ngày - Nhận ngay Kiều Phong.

Đăng Nhập 7 ngày - Nhận ngay Kiều Phong

Bắt đầu: Không giới hạn thời gian

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Sứ Giả thực hiện đủ như điều kiện sẽ nhận các phần thưởng sau.

Ngày Phần Thưởng
1 15 000 Vàng 100AP
2 25 000 Vàng Đá 4 Tướng sao
3 50 000 Vàng 50 ruby
4 75 000 Vàng 5 thẻ quét
5 100 000 Vàng 100 ruby
6 125 000 Vàng 10 thẻ quét
7 150 000 Vàng Tướng Kiều Phong

Chúc các Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.