Chuỗi Sự Kiện Bức Tường Lửa

Từ đến

Khiêu Chiến Thiên Sư

Sự kiện  | 


Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin cập nhật sự kiện Khiêu Chiến Thiên Sư.

Khiêu Chiến Thiên Sư

Bắt đầu: 0h 17/08 - 23h59 23/08/2016

Đại chiến boss GuilD

Mở boss Guild Răng Kiếm Cuồng Bạo

Lưu ý: Nên sử dụng điểm Point trước khi kết thúc sự kiện.

Stony mobi - Game chiến thuật Hàn Quốc thách thức trí tuệ

Khiêu chiến Tinh Anh

Mở boss Tinh Anh: Bản đồ Đồng Bằng Bị Cháy - Boss Phoenix Cuồng

Stony mobi - Game mobile chiến thuật Hàn Quốc thách thức trí tuệ

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.