Chuỗi Sự Kiện Bức Tường Lửa

Từ đến

Triệu Hồi Thần Tướng

Sự kiện  | 


Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin được gửi tới quý Sứ Giả sự kiện Triệu Hồi Thần Tướng.

Triệu Hồi Thần Tướng

Thời gian: 0h ngày 17/08 - 23h59 ngày 23/08/2016

Khi sử dụng "Triệu Hồi Hiếm 11" các sứ giả sẽ có 50% nhận được các Tướng 5 sao của bộ Tướng Thủy Hử.

Tướng Sao
Đô Đầu Võ Tòng  5
Giáo Đầu Lâm Xung 5
Sư Thầy Rượu Thịt 5
Vân Long Công Tôn Thắng 5
Ngũ Hổ Tướng Lương Sơn 5

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.