Chuỗi Sự Kiện Đại Hồng Thủy

Từ đến

Núi Tuyết

Sự kiện  | 


Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin cập nhật sự kiện Núi Tuyết.

Núi Tuyết

Bắt đầu: 0h 24/08 - 23h59 31/08/2016

Đại chiến boss GuilD

Mở boss Guild Miệng Rộng Da Dày

Lưu ý: Nên sử dụng điểm Point trước khi kết thúc sự kiện.

Stony mobi - Game chiến thuật Hàn Quốc thách thức trí tuệ

Khiêu chiến Tinh Anh

Mở boss Tinh Anh: Bản đồ Hang Gió Bấc - Boss Nữ Chúa Băng Poa

Stony mobi - Game chiến thuật Hàn Quốc thách thức trí tuệ

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.