Chuỗi sự kiện Dực Hỏa Trùng Sinh

Từ đến

Vùng Dung Nham

Sự kiện  | 


Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin cập nhật sự kiện Vùng Dung Nham.

Vùng Dung Nham

Bắt đầu: 0h 09/11 - 23h59 15/11/2016

Đại chiến boss GuilD

Mở boss Guild Chu Tước Hỏa Diệm

Lưu ý: Nên sử dụng điểm Point trước khi kết thúc sự kiện.

Khiêu chiến Tinh Anh

Mở boss Tinh Anh: Thiếu Úy Frank - Bình Nguyên Bị Cháy

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.