Chuỗi sự kiện Huyễn Vũ Rừng Hoang

Từ đến

Sứ Mệnh Chiến Đấu

Sự kiện  | 


Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin gửi tới quý Sứ Giả sự kiện Sự Mệnh Chiến Đấu.

Sứ Mệnh Chiến Đấu

Bắt đầu: 0h 19/10 - 23h59 25/10/2016

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Sứ Giả thực hiện đủ như điều kiện sẽ nhận các phần thưởng sau.

Nhiệm Vụ Điều Kiện Phần Thưởng
Tiến Hóa-Người Mới Tiến hóa Tướng 10 lần
Ghép-Người Mới Ghép 10 lần
Đấu Sĩ Giỏi Đấu thắng người khác 50 lần 100 Ruby
Hãy Yên Lòng Dùng 500 Tướng để tăng cấp
Hi Sinh Xứng Đáng Dùng 1000 Tướng để tăng cấp
Thần Chiến Đấu Đấu thắng người khác 100 lần

Chúc các Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái cùng Stony Mobi.