Chuỗi sự kiện Mũi Tên Xanh

Từ đến

Thủ Lĩnh Rừng Xanh

Sự kiện  | 


Stony Mobi game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin cập nhật sự kiện Thủ Lĩnh Rừng Xanh.

Stony mobi - Game mobile thẻ bài Hàn Quốc hiện đại nhất

Thủ Lĩnh Rừng Xanh

Bắt đầu: 0h 27/07 - 23h59 02/07/2016

Đại chiến boss Guild

Mở boss Guild Thủ Lĩnh Rồng Lacy

Lưu ý: Nên sử dụng điểm Point trước khi kết thúc sự kiện.

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Khiêu chiến Tinh Anh

Mở boss Tinh Anh: Bản đồ Đỉnh Gió Bấc - Boss Tiểu Yêu Lina

Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.