Chuỗi sự kiện Thách Thức Tân Thủ

Từ đến

Triệu Hồi Thần Tướng

Sự kiện  | 


Stony Mobi - Game mobile thẻ bài chiến thuật Hàn Quốc hiện đại nhất xin được gửi tới các Sứ Giả sự kiện Thần Tướng

Triệu Hồi Thần Tướng

Bắt đầu: 0h 20/07 - 23h00 26/07/2016

Tăng 50% tỷ lệ nhận Tướng 4 sao khi Sứ Giả mua gói Triệu Hồi Hiếm 1 (30 Ruby).

100% nhận ngẫu nhiên tướng 5 sao khi Sứ Giả mua gói Triệu Hồi Hiếm 11 (250 Ruby) theo danh sách dưới đây:

Tướng Sao
Nữ Hiệp Hoàng Dung 5
Anh Hùng Kiều Phong 5
Ngọc Nữ Cô Long 5
Tây Cuồng Dương Quá 5
Đô Đầu Võ Tòng 5
Giáo Đầu Lâm Xung 5
Sư Thầy Rượu Thịt 5
Vân Long Công Tôn Thắng 5

Chúc quý Sứ Giả có những phút giây thư giãn thoải mái với Stony Mobi.